CURRICULUM VITAE


WYKSZTAŁCENIE

2009 - 2010

Uniwersytet Mikołaja Kopernika , Studia podyplomowe w zakresie komunikacji społecznej 

i public relations

2002 - 2008

Uniwersytet Mikołaja Kopernika , Historia, specjalność ogólnohistoryczna

KURSY I SZKOLENIA

2013

"Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą"- warsztat

2010

„odLOTowe kompetencje w turystyce – kompleksowe wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób 

obsługujących ruch turystyczny”

 

„Współzawodnictwo, konkurencja czy współpraca – Siła regionalnej turystyki z perspektywy istniejących 

na rynku podmiotów"

 

„Siła perswazji – mocne strony oferty turystycznej regionu”

2002

Kurs animatorów biegów na orientację I stopnia (uprawnienia organizatora zajęć dla dzieci i młodzieży 

w zakresie biegu na orientację, Certyfikat nr 5/02

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

05/2014 - dzisiaj

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej:

P.H.U ma-lec Marcin Łęcki

(działalność turystyczna, animacja imprez plenerowych, działalność wydawnicza)

01/2008 – 04/2014

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu

stanowisko: specjalista d/s obsługi ruchu turystycznego i edukacji

historycznej

 

Zrealizowane projekty:

2007 - 2013 - Bieg Zamkowy

Zakres obowiązków: pozyskiwanie funduszy, opracowywanie regulaminu imprezy, promocja, opracowanie strony internetowej, pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń,

wolontariusze, zabezpieczenie medyczne, posiłek, koordynacja zawodów w dniu ich trwania.

 

2011 - 2012 - Miejskie poszukiwanie skarbu

Zakres obowiązków: przygotowanie i opracowanie materiałów do gry terenowej, przeprowadzenie imprezy, promocja.

 

2010 - 2012 - Zamkowe spotkania z historią

Zakres obowiązków: przygotowanie i opracowanie treści wykładów popularnonaukowych wraz z ich wygłoszeniem, promocja

 

2009 - 2012 Festiwal Nauki i sztuki

Zakres obowiązków: przygotowanie, opracowanie i przeprowadzenie imprez odbywających się w ramach festiwalu: p.t.: I ty możesz zostać krzyżackim łucznikiem, Śladami krzyżackich zakonników.

 

2009 - 2011 - przygotowanie i opieka nad wystawami stałymi ruin zamku krzyżackiego

 

2010 - udział w audycji Radia Plus p.t.: Nasza historia – dzieje województwa kujawsko - pomorskiego

 

2010 - opracowanie i wygłoszenie wykładów popularnonaukowych w ramach 600 - rocznicy Bitwy pod Grunwaldem,

 

Inne działania:

opracowywanie rocznych planów pracy CKZK, przygotowywanie projektów graficznych biletów wstępu (ruiny zamku krzyżackiego, imprezy organizowane przez CKZK), opracowanie pieczęci pamiątkowej ruin, przygotowywanie i opracowywanie zestawień i statystyk dot. ruchu turystycznego.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I półrocze 2015

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury

II półrocze 2014

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury

II półrocze 2013

Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury

2011

Dyplom Zarządu Oddziału Głównego PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa

 

List gratulacyjny Starosty Powiatu Toruńskiego z podziękowaniami za wkład pracy społecznej i liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, organizację wielu imprez turystycznych oraz promowanie piękna i niepowtarzalnych walorów przyrodniczych powiatu toruńskiego

 

Medal okolicznościowy z okazji 90 lat Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu

2007

List gratulacyjny Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z wyrazami uznania za długoletnie wspieranie polskiej i regionalnej turystyki

2006

Dyplom z okazji 85-lecia istnienia Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu oraz 100-lecia krajoznawstwa polskiego z wyrazami serdecznych podziękowań za dotychczasowy wkład pracy i zaangażowanie przy współorganizowaniu różnorodnych form upowszechniania krajoznawstwa i turystyki oraz promowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży

2001

Dyplom Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu za dużą aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Toruniu i regionie


Copyright 2016@ Dominika Łęcka