KSIĄŻKI


Łęcki, Marcin. 2015. Toruń i jego dzieje. Historia Torunia dla dzieci.

 

 

 

Łęcki, Marcin. 2013. Ocalić od zapomnienia. Dzielnice Torunia w zwierciadle historii - Podgórz.

Łęcki, Marcin. 2015. Chopin w Toruniu.

Łęcki, Marcin. 2015. Zamek krzyżacki w Toruniu.

 

 

 

Łęcki, Marcin. 2014. Ocalić od zapomnienia. Dzielnice Torunia w zwierciadle historii - Chełmińskie Przedmieście.

Łęcki, Marcin. 2014. Ocalić od zapomnienia. Dzielnice Torunia w zwierciadle historii - Jakubskie Przedmieście.

Łęcki, Marcin. 2014. Ocalić od zapomnienia. Dzielnice Torunia w zwierciadle historii - Piaski, Rudak, Stawki.

Łęcki, Marcin. 2014. Kat w dawnym Toruniu.

Łęcki, Marcin. 2013. Ocalić od zapomnienia. Dzielnice Torunia w zwierciadle historii - Bydgoskie Przedmieście.

Łęcki, Marcin. 2013. Ocalić od zapomnienia. Dzielnice Torunia w zwierciadle historii - Mokre.

 

ARTYKUŁY 


     Łęcki, Marcin. 2010. Udział Torunia w bitwie pod Grunwaldem i "wielkiej wojnie" z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, "Nowości" z dnia 4.02.2010.

     Łęcki, Marcin. 2008. Wpływ wybuchu wojny trzynastoletniej na zmiany w XV-wiecznym Toruniu [w:] P. Figurski, P.Pranke i in. (red.) Kontynuacja i zmiany na granicach epok historycznych i literackich. Wydanie okolicznościowe materiałów z polsko – niemieckiej konferencji naukowej, Toruń: "In Tempore" i "Teka Historyka", s. 62 – 66.

     Łęcki, Marcin. 2007. Były ogrody i pola, a teraz są bloki, "Nowości" z dnia 11.01.2007.

     Łęcki, Marcin. 2007. Tileman vom Wege – przywódca Związku Pruskiego, "Teka Historyka", Z. 30 – 31, s. 161 – 164.

     Łęcki, Marcin. 2006. Kat – oprawca czy ofiara? Funkcjonowanie kata w społeczności miasta Torunia, "In Tempore".

     Łęcki, Marcin. 2004. Przywódcza rola Torunia na tle funkcjonowania Związku Pruskiego w latach 1440 – 1466,"Ilustrator" nr 5.


Copyright 2016@ Dominika Łęcka