UMIEJĘTNOŚCI DIAGNOSTYCZNE                                                                              


 

NAZWA

CZAS

TRWANIA**

CENA* [grupa]

max 20 osób

 

Nauka wspomagana środkami psychoaktywnymi u ucznia. Metody diagnozy

4 h

700 zł

SZCZEGÓŁY

Metody diagnozy prawidłowego rozwoju dziecka do lat 7

4h

700 zł

Lekka jako motylek... anoreksja. Wstępna diagnoza i procedury

5h

700 zł

 
Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii 5h 700 zł  
Diagnoza różnicująca problemy i zachowania dzieci i młodzieży 5h 750 zł  
Wybrane metody socjometryczne w pracy wychowawcy i pedagoga 5h 700 zł  
EKOmapa jako narzędzie diagnozy zasobów i ograniczeń ucznia i jego rodziny 4h 700 zł  

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW

* Cena z podatkiem, do kwoty należy doliczyć koszt dojazdu, jeżeli odległość od Torunia jest większa niż 50 km

** 1 h = 60 min, w trakcie trwania warsztatu przewiduje się 2-3 przerwy 5-10 minutowe

P – nauczyciele szkół podstawowych, G – nauczyciele szkół gimnazjalnych, PG – nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

 

PARTNERZY                                                                              


       

 
copyrights by @pracowniaAlternatywa