PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO                                                                           


NAZWA

CZAS

TRWANIA**

CENA* [grupa]

max 20 osób

 

Jak oddzielić pracę od życia osobistego?

4h

600 zł

 

Superwizja pracy pedagoga i wychowawcy

max 3h

100 zł/h

SZCZEGÓŁY

Moja Indywidualna Mapa Motywacyjna w pracy 5h 600 zł  

 

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW

* Cena z podatkiem, do kwoty należy doliczyć koszt dojazdu, jeżeli odległość od Torunia jest większa niż 50 km

** 1 h = 60 min, w trakcie trwania warsztatu przewiduje się 2-3 przerwy 5-10 minutowe

P – nauczyciele szkół podstawowych, G – nauczyciele szkół gimnazjalnych, PG – nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

 

PARTNERZY                                                                              


       

 
copyrights by @pracowniaAlternatywa