OFERTA DLA WYCHOWAWCÓW BURS I INTERNATÓW                                                                              


 

NAZWA

CZAS

TRWANIA**

CENA* [grupa]

max 20 osób

 

Coaching rodzicielski. Nowa metoda pracy z rodzicami

4 h

700 zł

SZCZEGÓŁY

Interwencja profilaktyczna wobec wychowanka podejrzanego o eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi

4 h

600 zł

SZCZEGÓŁY

Mnemotechniki – naucz wychowanka jak się uczyć

4 h

700 zł

SZCZEGÓŁY

Nauka wspomagana środkami psychoaktywnymi u wychowanka. Metody diagnozy

4 h

700 zł

SZCZEGÓŁY

Pigułka gwałtu-mity a rzeczywistość [warsztat metodyczny programu profilaktycznego dla wychowawców]

3 h

500 zł

SZCZEGÓŁY

Superwizja pracy wychowawcy bursy i internatu - prezentacja metody

4 h

500 zł

SZCZEGÓŁY

W świecie Kameleona. Program profilaktyki uzależnień od komputera i Internetu

5h/10h

1000/2000 zł

SZCZEGÓŁY

Motywowanie wychowanków do nauki 5h 700 zł  
System pomocy dziecku i rodzinie w problemie uzależnienia od komputera, internetu i komórki 3h 500 zł  
Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii 5h 700 zł  
Diagnoza różnicująca problemy i zachowania dzieci i młodzieży 5h 750 zł  
Moja Indywidualna Mapa Motywacyjna w pracy 5h 600 zł  

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW

* Cena z podatkiem, do kwoty należy doliczyć koszt dojazdu, jeżeli odległość od Torunia jest większa niż 50 km

** 1 h = 60 min, w trakcie trwania warsztatu przewiduje się 2-3 przerwy 5-10 minutowe

P – nauczyciele szkół podstawowych, G – nauczyciele szkół gimnazjalnych, PG – nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

 

PARTNERZY                                                                              


       

 
copyrights by @pracowniaAlternatywa